µg/m3
Мерната станица од министерството не враќа моментални податоци!
Назад во времето
Одбери датум и време за да го видиш тогашното загадување
Што е ?
Што се препорачува?
Што го предизвикува ова загадување?
Последните мерења се направени во часот.
Изработено од Горјан Јовановски