МојВоздух
остварено
и започнати
од вкупно ветувања
градоначалникот е
дена на должност
Што е политичкиот бројач?
Aлатка за оддржување на политичката одговорност на градоначалникот кон воздухот и животната средина

Сите кандидати за градоначалници на Град Скопје, вклучително активниот градоначалник, за време на локалните избори во 2017 година, потпишаа обврзување за исполнување на 39 барања на граѓанската иницијатива О2 Коалиција поврзани со справување на загаденоста на воздухот. Тие се наведени подолу и маркирани колку од нив се досега остварени.
неостварено
започнато
остварено
Ветувања