English

Преземи ја МојВоздух

Преку 100.000 граѓани се информираат за загадувањето на воздухот преку МојВоздух!
Преземи ја за Android, iPhone, или прегледај ја моменталната состојна на веб

Фамилија МојВоздух

МојВоздух не е само апликација за мерење на загадувањето,
туку фамилија производи поврзани со квалитетот на воздухот во Македонија

Апликација

17 мерни станици низ Македонија, 7 различни загадувачи, 1 апликација за пристап до сите податоци. Користена од над 100.000 граѓани, таа нуди низа можности за анализа на загадувањето.

Политички Бројач

Дознај колку ветувања имаат исполнето политичарите околу борбата со загадувањето на воздухот преку Политичкиот Бројач

Среднодневен ПМ10 мониторинг

Следи ја состојбата на загадувањето од ПМ10 честички низ Македонија, и дознај кога треба да се спроведат владините мерки за заштита на населенијето

МојВоздух Податочна База

Преземи ги годишните архиви од мерењата на МојВоздух со цел подетална анализа

МојВоздух Блог

Дознај ги најновите случувања околу МојВоздух фамилијата и следи ги најновите препораки од тимот