English

Featured by:

Преземи ја МојВоздух

Преку 200.000 граѓани на Балканот се информираат за загадувањето на воздухот преку МојВоздух!

AirCare Lite

Глобални Проекти

МојВоздух Апликација

Користена од над 200.000 граѓани, апликацијата што го прикажува загадувањето на воздухот во Македонија

#GiveMacedoniaAir Блог

Дознај ги најновите случувања околу МојВоздух фамилијата и следи ги најновите препораки од тимот
Проекти за Македонија

Архива / Мапа на Загадувачи

Crowdsourcing платформа за мапирање на слики со можни загадувачи ширум Македонија

Броеви за Пријавување Загадувачи

Сите броеви за пријавување на загадувачи на воздухот, агрегирани и достапни на едно место

Политички Бројач

Дознај колку ветувања имаат исполнето политичарите околу борбата со загадувањето на воздухот

Дводневен ПМ10 мониторинг

Следи ја состојбата на загадувањето од ПМ10 во псоледните 2 дена, и дознај кога треба да се спроведат владините мерки за заштита на населенијето

МојВоздух Податочна База

Преземи ги годишните архиви од мерењата на МојВоздух со цел подетална анализа