English

Featured by:

Преземи ја МојВоздух

Преку 100.000 граѓани на Балканот се информираат за загадувањето на воздухот преку МојВоздух!
Преземи ја за Android и iOS!

или види на веб

Глобални Проекти

МојВоздух Апликација

Користена од над 100.000 граѓани, апликацијата што го прикажува загадувањето на воздухот во Македонија

#GiveMacedoniaAir Блог

Дознај ги најновите случувања околу МојВоздух фамилијата и следи ги најновите препораки од тимот
Проекти за Македонија

Архива / Мапа на Загадувачи

Crowdsourcing платформа за мапирање на слики со можни загадувачи ширум Македонија

Броеви за Пријавување Загадувачи

Сите броеви за пријавување на загадувачи на воздухот, агрегирани и достапни на едно место

Политички Бројач

Дознај колку ветувања имаат исполнето политичарите околу борбата со загадувањето на воздухот

Дводневен ПМ10 мониторинг

Следи ја состојбата на загадувањето од ПМ10 во псоледните 2 дена, и дознај кога треба да се спроведат владините мерки за заштита на населенијето

МојВоздух Податочна База

Преземи ги годишните архиви од мерењата на МојВоздух со цел подетална анализа

">